> PLACES > AUSTRALIA > New South Wales
   

Kosciuszko dawn

image of Kosciuszko dawn

Keywords

Atmospherics, Australia, Colour, Kosciuszko National Park, Landscape, Materials, Mountains, Mt Kosciuszko, NSW, Nature subjects, New South Wales, Places, Snowy Mountains, alpenglow, mountain, pink, snow, sunrise, sunset