Spires sunset 1

image of Spires sunset 1

The Spires area, Franklin-Gordon Wild Rivers National Park, Tasmanian Wilderness World Heritage Area.

Keywords

Australia, Colour, Mountains, Spires, Tasmania, Wild Rivers National Park, World Heritage, World Heritage Area, buttongrass, cirrus, mountain, peak, yellow