> THEMES > MOUNTAIN LANDSCAPES > New Zealand > Kahurangi
   

Anatoki spurs

image of Anatoki spurs

Anatoki Peak, Douglas Range, Kahurangi National Park, New Zealand

Keywords

Anatoki, Atmospherics, Colour, Douglas Range, Kahurangi, Materials, Mountains, New Zealand, Places, beam, metamorphic rock, ridge, rock, schist, sun beam, yellow