> THEMES > MOUNTAIN LANDSCAPES > Europe > Irish mountains